Tilbagemelding | Kontakt | Fejlmeld

ebn.dk » Oversigter »

Yesei Ankel sort Sort Flerfarvet Ruskind Sandaler Rem Med 41047 Kvinder Gadea Stærk BxTfqwtz

Oversigt over gængse forkortelser.

Sort Gadea Med Stærk Rem sort Sandaler Ankel Flerfarvet Ruskind 41047 Yesei Kvinder
Yesei Ankel sort Sort Flerfarvet Ruskind Sandaler Rem Med 41047 Kvinder Gadea Stærk BxTfqwtz Yesei Ankel sort Sort Flerfarvet Ruskind Sandaler Rem Med 41047 Kvinder Gadea Stærk BxTfqwtz Yesei Ankel sort Sort Flerfarvet Ruskind Sandaler Rem Med 41047 Kvinder Gadea Stærk BxTfqwtz Yesei Ankel sort Sort Flerfarvet Ruskind Sandaler Rem Med 41047 Kvinder Gadea Stærk BxTfqwtz Yesei Ankel sort Sort Flerfarvet Ruskind Sandaler Rem Med 41047 Kvinder Gadea Stærk BxTfqwtz Yesei Ankel sort Sort Flerfarvet Ruskind Sandaler Rem Med 41047 Kvinder Gadea Stærk BxTfqwtzListe over forkortelser - på din smartphone

Scan denne QR-kode med din smartphone, eller benyt følgende adresse i telefonens webbrowser: http://m.ebn.dk/forkortelser/

Bemærk: Mobiludgaven er begrænset i indhold og funktionalitet fx vises der ofte færre søgeresultater end på denne side. Mobiludgaven er tilpasset skærmstørrelser fra 240 pixel i bredden.


EtiketterFind

A

a- atom
A-kraft atomkraft
a-s-l Age-sex-location: Alder, køn og bopæl [chat]
A.D. Anno Domini: i det Herrens år, efter kristus
a.i. ad interim: indtil videre
a.m. ante meridiem: før middag
a.m.b.a. andelsselskab med begrænset ansvar
A/S, a/s aktieselskab
AB, A/B andelsboligforening
AD Art director
adj. adjektiv
adm. administration, administrativ, administrerende
adr. adresse
adsk. adskillige
ADSL asymmetric digital subscriber line, asymmetrisk digital abonnentlinje
adv. adverbium
AE Automatic Exposure
AF arbejdsformidlingen, autofokus
afaic As far as I'm concerned: Så vidt det angår mig
afaik As far as I know: Så vidt jeg ved
afb. afbildet, afbildning
afd. afdeling, afdøde
afg. afgang
afk Away From Keyboard: Er ikke ved tasteturet [chat]
afk. afkortet
afs. afsender, afsendt
aftn aften
Ag sølv [kemi]
ags. angelsaksisk
aids acquired immune deficiency syndrome, erhvervet immundefektsyndrom
aka Also known as: Også kendt som
akad. akademi, akademisk
Al aluminium [kemi]
alg. algebra
alk. alkymi
alm. almindelig
am., amer. amerikansk
AMBI arbejdsmarkedsbidrag
AMU arbejdsmarkedsuddannelse
anat. anatomi
ang. angående
ank. ankomst
anl. anlagt
anm. anmeldelse, anmeldt, anmærkning
ann. annonce
ANSI American National Standardisation Institute
ansvh. ansvarshavende
anv. anvendt, anvendelse
API Application Programmer Interface
apot. apotek, apotekervæsen
apr. april
ApS anpartsselskab
Ar argon
ar., arab. arabisk
arb. arbejde,arbejdere
arkt. arkitekt
arkæol. arkæologisk
arr. arrangement, arrangeret, arrangør
art. artikel
As Arsen [kemi]
asap As soon as possible: Snarest muligt, omgående
ASCII American Standard Code of Information Interchange
asp active server pages
ass. assistent, assessor, assisterende
astrol. astrologi
astron. astronomi, astronomisk
atm at the moment, atmosfære [enhed]
ATP arbejdsmarkedets tillægspension
att. attention (på brev: bestemt til, modtager)
Au guld
AUD Arbejdsmarkedsuddannelses-fonden, Australsk Dollar
aud. auditorium
aug. august
aut. automatisk, autoriseret
av audiovisuel
avi Audio Video Interleaved
AVU almen voksenuddannelse
awb Automatic White Balance
ayfq Ask Your Fucking Question: Stil dit latterlige spørgsmål [chat]

B

B bor [kemi]
b brint [kemi], bit [data]
b4 before [chat]
b4n Bye for now [chat]
BA bachelor of arts: bachelorgrad
Ba barium [kemi]
bbl Be Back Later: Kommer tilbage senere [chat]
bbn Bye bye now [chat]
bbs Be back soon [chat]
BC, B.C. Kvinder Sandaler Stærk Rem Flerfarvet Ruskind 41047 Yesei Ankel Sort Gadea sort Med Before Christ: f.kr., Før kristus, Boston College, British Columbia
Bcc blind carbon copy [data]
bd. bind
bdt. bundt
Be Beryllium [kemi]
beg. begyndelse
begr. begrundelse, begravelse, begravet
besl. beslægtet
bet. betalt, betegne, betegnelse, betyde, betydning
bev. bevaret
bfn Been Fun / Bye For Now: Farvel for nu [chat]
bg, Big grin: stort smil, storsmilende [chat]
bh, BH brystholder
bh. børnehave
bhk. børnehaveklasse
bhsag bryder hulkende sammen af grin [chat]
Bi Bismuth [kemi]
bib. bibelsk
bibl. bibliotek
bidr. bidrag
bildl. billedlig
bill. billard
bio. billion (12 nuller)
biol. biologi, biologisk
bj Bad joke [chat]
BK boldklub
bk. bakke
bl. blandt
bl.a. blandt andet, blandt andre
bl8 Be late [chat]
BMI body mass index, kropsmasseindeks
BMX bicycle motocross
BNC Bayonet Nut Connect
BNP bruttonationalprodukt
BOHICA, B.O.H.I.C.A, Bohica Bend Over Here It Comes Again (benyttes når en overordnet gentager sig selv)
borgm. borgmester
bot. botanik, botanisk
Bq becquerel
Br brom [kemi]
br. bredde, brugt
brb Be Right Back: Er straks tilbage
brolægn. brolægning
brt bruttoregisterton
BS bachelor of science
bst bedriftssundhedstjenesten
bto. brutto
Ruskind Flerfarvet Ankel Yesei sort Kvinder Gadea Rem Med Sandaler 41047 Stærk Sort btw By The Way: Forresten [chat]
bygn. bygning
bz besæt
bz'er besætter

C

Wedopus Hæle Navy Navy Kvinde Wedopus Kvinde Navy Kvinde Hæle Wedopus Hæle Hæle Wedopus 4UqnB
C Celsius [enhed], Carbon / kulstof [kemi]
c centi- [enhed]
c See: Forstår du, hvad jeg mener? [chat]
c., ca. cirka
c/o care of, som bor hos
Ca Kalcium [kemi]
cad computer aided design
cal., kal. kalorie
cam computer aided manufacturing
cand. candidata (kvinde), candidatus (mand)
CAPTCHA Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans
Cc carbon copy
CCO Chief Communications Officer. Kommunikationschef
Cd Cadmium
cd candela [enhed], compactdisk
CD compact disk
cd-r compactdisk recordable
cd-rw compactdisk rewritable
Ce Cerium [kemi]
CEO Chief Executive Officer. Højeste titel i et firma
cf. confer, konferér, jævnfør
CFO Chief Financial Officer. Økonomichef
cg centigram [enhed]
cgi common gateway interface
CHF Schweizisk Franc [valuta]
CIA Central Intelligence Agency
cirk. cirkulære
cit. citat, citeret
cl centiliter, centilong
Cl klor [kemi]
cm centimeter
CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
CNY Yuan Renminbi [valuta]
Co kobolt [kemi]
co. kompagni (især i firmanavne)
CO² Carbon dioxid [kemi]
codec compressor/decompressor [data]
COO Chief Operating Officer: Driftschef
CPR-nr., cpr-nr. personnummer, nummer i Det Centrale Personregister
CPU Central Processing Unit
Cr Chrom / krom [kemi]
Cs Cæsium [kemi]
CSR corporate social responsibility
Cu kobber [kemi]
cu See You: Vi ses [chat]
cul8r See You Later: Vi ses senere [chat]
CV, cv curriculum vitae: levnedsløb
CVR-nr., cvr-nr. virksomhedsnummer, nummer i Det Centrale virksomhedsregister
CVU center for videregående uddannelse
cya See Ya: Vi ses [chat]

D

Lilla Wedopus Høj Høj Wedopus Hæle Hæle Lilla Kvinde RCwq1S
d deci-
D kendingsbogstav for tyskland
d-l, d/l Download
d. den, død
d.d. dags dato
d.e. det er, det vil sige
d.m. denne måned
d.s. de/den/det samme
d.s.s. det samme som
d.y. den yngre
d.æ. den ældre
d.å. dette år
da. dansk
DAC Digital to Analog Convertor
dagl. daglig
DAMP deficit in attention, motor control and perception
dat. dateret
dav. daværende
dB decibel
DC Direct Current: jævnspænding, jævnstrøm
dec. december
def. defineret, definition
dek. dekoreret, dekoration
del. deleatur: skal slettes, delete: slet
dep. departement, depositum
desl. deslige
Det Kgl. Teater Det Kongelige Teater
dg decigram
dhtml dynamic hypertext markup language
diam. diameter
din. dinar(er)
dir. direkte, direktorat, direktør
disp. dispensation, disponent, disponibel, disputats
distr. distributør, distrikt
div. diverse
DIY do it yourself: gør det selv
dj discjockey
DK kendingsbogstaver for Danmark
DKK, dkr. Danske kroner [valuta]
dl deciliter
dll Dynamic Link Library
DM danmarksmester, danmarksmesterskab
dm decimeter
dma Direct Memory Access
dna deoxyribonucleic acid
DNS Dynamic Name Server
do. ditto: det samme
dobb. dobbelt
DOS disk operating system
dpi dots per inch
Dr. Doctor. Højeste akademiske grad. Er ikke kun knyttet til lægefaget (Dr.med.),
dr. doktor
ds. dennes, dåse
DSB Danske Statsbaner
dtp desktop publishing
dunno Do not Know: ved ikke [chat]
dvd digital versatile/video disk
Dvs., d.v.s. det vil sige

E

e- elektronisk fx e-post
e.b. efter bemyndigelse
e.g. exempli gratia: for eksemplets skyld
e.Kr. efter Kristus
e.l., el.lign. eller lignende
e.o. efter omstændighederne
e.v.t. efter vor tidsregning
EA erhvervssproglig afgangseksamen
ED erhvervssproglig diplomuddannelse
edb elektronisk databehandling
EF Europæiske Fællesskaber (nu EU)
efg de erhvervsfaglige grunduddannelser
eftf. efterfølger
eftm. eftermiddag
eg., egl. egentlig
egu erhvervsgrunduddannelse
ekg elektrokardiogram, elektrokardiografi
eks. eksempel
eksam. eksamineret
ekskl. eksklusive, uden
eksp. ekspederet, ekspedition
ekspl. eksemplar
el elektricitet, elektrisk
el. eller
el.lign. eller lignende
EM europamester, europamesterskab
emer. emeritus
endv. endvidere
eng. engelsk
enk. enkelt
epo erytropoietin
EPS europæisk politisk samarbejde
et al. et alia; og andre ting, et alii: og andre
etb elektronisk tekstbehandling
etc. et cetera: og så videre
etym. etymologi
EU Europæiske Union
EUD erhvervsuddannelse
EUR, € euro [valuta]
eur. sort Ankel Stærk Sandaler Med Flerfarvet Rem Kvinder Sort 41047 Yesei Gadea Ruskind europæisk
evt. eventuelt
exam. Examinata (kvinde), examinatus (mand). Person der er eksamineret (bestået eksamen)

F

F Farenheit [enhed], Farad [enhed], Flour [kemi], Kendingsbogstav for Frankrig
f. f. flere følgende
f. Kr. Før kristus
f., fem. femininum, for, født, (og) følgende
f.eks., fx for eksempel
f.Kr. før Kristus
f.m. foregående måned
f.n. fra neden
f.o. fra oven
f.o.m. fra og med
f.s.v. for så vidt
f.t. for tiden
f.v.t. før vor tidsregning
f.å. foregående år
F2F Face-to-face: ansigt til ansigt
fa. firma
fakt. Faktura
fam. familie, familien
FAQ frequently asked questions: ofte stillede spørgsmål (OSS)
FBI Federal Bureau of Investigation
Kvinder 41047 Med Sandaler Sort Stærk Ankel Yesei Gadea Flerfarvet sort Ruskind Rem FCC Federal Communications Commission
FDF Frivilligt Drenge Forbund
Fe jern [kemi]
feb. februar
fec. fecit: udført af
fem. Feminin, femininum
ff. og flere følgende
fg., fung. fungerende
fhv. forhenværende
fig. figur
filol. filologi
filos. filosofi
fl. flaske
flg. følgende
FM frekvensmodulation [radio]
fm., fuldm. fuldmægtig
fmd. formand
FN Forenede Nationer (United Nations)
Yesei 41047 Sort Flerfarvet sort Rem Gadea Kvinder Sandaler Ruskind Stærk Ankel Med forb. forbindelse, forbund
foreg. foregående
foren. forening
forf. forfatter, forfattet
fork. forkortelse, forkortet
form. formiddag
forr. forretning, forrige
fors. forsalg
forsk. forskellige
forts. fortsættelse, fortsættes
FoU, FU forskning og udvikling
FP førtidspension
fp. forsøgsperson
FPF Frivilligt Pige Forbund
fr. fransk, fredag, fru
frk. frøken
FSA folkeskolens afgangsprøve
FSU folkeskolens udvidede afgangsprøve
ftp file transfer protocol
fung., fg. fungerende
fwiw For What It is Worth: For hvad den/det end er værdt [chat]
fyeo For Your Eyes Only: Strengt fortroligt [chat]
fyi For Your Information: Til din orientering [chat]
fys. fysik, fysisk
fær. færøsk

G

Grin: grine, le, smile [chat]
g gang, gram, gymnasieklasse
G Giga- [enhed]
g.d. gårs dato
g.m. gift med
G/S, g/s gensidigt selskab
Ga gallium
GATS General Agreement on Trade in Services
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
GB gigabyte
GBP, £ Pund sterling / Great British Pound: Britiske pund [valuta]
gd. gård
gdr. gårdejer
Ge germanium [kemi]
GEUS De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
gg. gange
GHz gigahertz
gif graphic interchange format
gl. gammel, glas
gmo genetisk modificerede organismer
GMT Greenwich mean time (international normaltid)
gn. gennem
gns., gnsn. gennemsnit
GPS Global Positioning System
gr. grad, grund, gruppe
grdl. grundlagt
gross. grosserer, grossist
GSK gymnasiale suppleringskurser
GT Gamle Testamente, gran turismo [teknik]
GTE Gran Turismo Einspritzung [teknik, tysk]
GTI Gran turismo Iniezione [teknik, italiensk]
GUI Graphics User Interface [data]
Gulag Glavnoje Upravlenie Lagerej [russisk]
Gy gray [enhed]

H

Wedopus Lilla Platform Platform Lilla Kvinder Kvinder Lilla Wedopus Wedopus Platform 155pqY
(H) Med møderet for Højesteret
H Stærk Yesei Med Sort Sandaler Rem sort 41047 Flerfarvet Ankel Ruskind Gadea Kvinder henry [enhed]
h hora: time
H Hydrogen / brint [kemi]
h.a. hoc anno, hujus anni: i dette år
h.c. honoris causa en æresbevisning
H.K.H. Hans/Hendes Kongelige Højhed
H.M. Hans/Hendes Majestæt
ha hektar [enhed]
hd herred
HD High-Definition [teknik], handelsvidenskabelig diplomprøve
hdl. handel
HDMI High-Definition Multimedia Interface [teknik]
HDTV High-definition television [teknik]
He Helium [kemi]
henv. henvendelse, henvisning
hf højere forberedelseseksamen
Hf. Haveforening
HFI højfølsom fejlstrøm
hft. hæftet
hg handelsskolernes grunduddannelse, hektogram [enhed]
Hg hydrargyrum / kviksølv [kemi]
hh, hhx højere handelseksamen
hhv. henholdsvis
hifi High Fidelity [teknik]
hiv human immunodeficiency virus: menneskeligt immundefekt-virus
hk hestekraft [enhed]
hl hektoliter [enhed]
hm hektometer [enhed]
hort. hortonomiae, fx cand.hort.: kandidat i havebrugsvidenskab
Kvinder Med Rem Gadea Stærk 41047 Sandaler Flerfarvet Sort Yesei Ankel sort Ruskind hosp. hospital
hp Homepage: Hjemmeside, websted
HPFI højfølsom pulserende fejlstrøm (relæ)
hpl. holdeplads
HPLC High Pressure Liquid Chromatography
hr. herr, herre
hrs. højesteretssagfører
hth Hope This Helps: Håber dette kan hjælpe [chat]
htm hypertext markup. ses også som forkortet html
HTML, html hypertext markup language
HTPC Home Theater PC
http hyper text transfer protocol
htx højere teknisk eksamen
hum. humaniora, humanistisk
HVAC heating, ventilating, and air conditioning
hW hektowatt [enhed]
Hz hertz [enhed]

I

-id identitet, fx bruger-id
I Iod
i alm. i almindelighed
i forh. til, ift. i forhold til
i henh. til, iht. i henhold til
i.e. id est: det er, det vil sige
I/S, i/s interessentskab
IATA International Air Transport Association
ib., indb. indbundet
ibid. ibidem (sammesteds)
IC-tog intercity-tog
ICAO International Civil Aviation Organisation
id- identitets-, fx id-tyveri
id. identitet
if. ifølge
ifm., i forb. med i forbindelse med
iht. i henhold til. kan også forkortes i henh. til
IK idrætsklub, intelligenskvotient
ill. illustration, illustreret (af)
imho In My Humble Opinion: Efter min ydmyge mening [chat]
immho In My Most Humble Opinion: Efter min aller ydmygeste mening [chat]
imnsho In My Not So Humble Opinion: Efter min ikke-så-ydmyge mening [chat]
imo In My Opinion: Efter min mening [chat]
In Indium
indb, ib. indbundet
indb. indbygger, indbundet (om bog)
indreg. indregistreret
ing. ingeniør
inkl. inklusiv
inkl. inklusive
insp. inspektør
insp. inspektør, inspektion
instr. instruktion, instruktør, instrument
instr. instruktør instruktion instrument
iow In Other Words: Med andre ord [chat]
IP Internet Protokol
IQ intelligence quotient: intelligenskvotient
IR-tog Interregional-tog
IR-tog interregionaltog
IRL in real life (i modsætning til online på nettet)
ISBN International Standard Book Number: internationalt standardbognummer
ISDN Integrated Services Digital Network: digitalt telefonnet
isl. islandsk
ISO International Standardization Organization
ISP internet service provider
istf., i st. for i stedet for
IT, it informationsteknologi
it., ital. italiensk
itk. intetkøn

J

j-k Just Kidding: Kun for sjov, bare en vittighed. Kan
jan. januar
jap. japansk
jf. jævnfør
jnr., j.nr. journalnummer
jpeg, jpg joint photographic experts group
jr., jun. junior
jul. juli
jun. juni
jur. juridisk, juris, fx cand.jur.

K

Kvinde Platform Wedopus Wedopus Grøn Grøn Grøn Kvinde Platform Platform Wedopus vntanc6W
K Kalium [kemi]
K kelvin [enhed]
k kilo- [enhed], 1000
k-værdi varmeoverføringskoefficient
K. kommandør (af Dannebrog)
K/S, k/s kommanditselskab
kal, cal kalorie
kap. kapitel
kat. katalog, katolsk
kb kilobit
kB kilobyte
kbh. København, Københavnsk
kcal kilokalorie(r)
kem. kemisk
kg kilogram [enhed]
kgl. Ankel Gadea Rem sort 41047 Kvinder Ruskind Sort Stærk Sandaler Yesei Flerfarvet Med kongelig
kgm kilogrammeter
kHz kilohertz
kin. kinesisk
kJ kilojoule
kl. klasse, klokken
kld. kælder
km kilometer
km/t kilometer i timen
km² kvadratkilometer
knsp. knivspids: ca. 0,25 ml [enhed]
KODA Komponistrettigheder i Danmark
komm. kommunal, kommune, kommunikation, kommunistisk
kons. konservativ
korr. korrektur, korrektion
KOT Den Koordinerede Tilmelding
kp kilopond [enhed]
kp. kogepunkt
kpm kilopondmeter
Kprs. kronprinsesse
Kr Krypton [kemi]
kr. kreds, kroner
Kr. Kristi, fx Kristi himmelfartsdag
kr. kroner
kst. konstitueret
kt. karat, konto, kontor
ktr. kontra
kV kilovolt
kv. kvinde, kvindelig
kvt. kvartal
kW kilowatt-time
kz-(lejr) Konzentrations(lejr)

L

Wedopus Platform Platform Wedopus Hvid Platform Kvinde Hvid Kvinde Hvid Kvinde Wedopus HqArH
L large: stor [størrelse]
l liter
l. linje
L.A. Los Angeles
l.c., loc.cit. loco citato: på det anførte sted
l8r Later: Vi ses [chat]
La Lanthan / Lanthanum [kemi]
lab. laboratorium
LAN local area network
laser Light-Amplification-by Stimulated-Emission-of Radiation
lat. latin, latinsk
lb., lbs libra / pound [enhed]
lb.m løbende meter
lb.nr. løbenummer
lcd Liquid Crystal Display (flydende krystal)
led Light Emitting Diode: lysdiode
lejl. lejlighed
lgd. længde
Li Lithium [kemi]
lic. licentiata (kvinde), licentiatus (mand): licentiat
lign. lignende
LiION Lithium/Ion
lin. linjeret
ling.merc. linguae mercantilis erhvervssproglig kandidat
litt. litteratur, litterær
lm lumen [enhed]
lmao Laughing My Ass Off: Griner røven i laser [chat]
lo Hello: Hej, goddag [chat]
log logaritme
lok. lokal, lokalnummer, lokale
lol Laughing Out Loud: Griner højlydt [chat]
lp longplay
lrs. landsretssagfører
lsd lysergsyrediætylamid, lysergid
ltr. litra: bogstav
lx lux (måleenhed for belysningsstyrke)
lø. lørdag

M

M Mega- [enhed], medium [størrelse]
m meter, milli-
m. med, monsieur
m., mask. maskulinum
m.a.o. med andre ord
m.fl.st. med flere steder
m.m. med mere
m.v. med videre
m.v.h. med venlig hilsen
m/k mand/kvinde, mandlig/kvindelig
m/s, m/sek. meter pr. sekund
kvadratmeter
kubikmeter
m8 Mate Hoy: australier! [chat]
ma. mandag
mag. magister, fx mag.art.; magisterii, fx cand.mag., kandidat i et humanistisk fag
maks. maksimal(t), maksimum
mar. marts
mat. matematik, matematisk
matr.nr. matrikelnummer
MB medlem af Borgerrepræsentationen, megabyte
Mb megabit
mb, mbar millibar
Mb, Mbit Megabit
mc motorcykel, musikkassette
md. mand, måned
mdl. mandlig, månedlig
mdr. måneder
mdtl. mundtlig
med. medicinae, fx dr.med.
medd. meddelelse
medflg. medfølgende
medl. medlem
MEP medlem af Europa Parlamentet
merc. mercaturae, fx cand.merc., kandidat i handelsvidenskab
mezz. mezzanin
MF Medlem af folketinget
mf. midtfor
mfl., m.fl. med flere
Mg Magnesium [kemi]
mg milligram
mgl. manglende, mangler
mhoty My Hat Off To You: Det tager jeg hatten [chat]
mhp., m.h.p. med henblik på
mht., m.h.t. med hensyn til
MHz megahertz
mia. milliard
min, min. minut(ter), minimal(t), minimum, minister, ministerium
mio. million, millioner
ml milliliter
ml. mellem
mlle mademoiselle: frøken
mm millimeter
mme madame: fru [fransk]
MMS Multimedia Messaging Service
Mn mangan [kemi]
Mo molybdæn [kemi]
mods. modsat, modsætning
modsv. modsvarende
modt. modtagelse, modtager, modtaget
mpeg, mpg moving picture experts group
mpv multi-purpose vehicle
mr. mister: hr.
mrk. mærket
mrs. fru [engelsk]
MS motorskib
ms. manuskript
MT motortankskib
mul. mulig, muligvis
MV megavolt [enhed]
mv., m.v. med videre
mvh., m.v.h. med venlig hilsen
MW megawatt

N

N Newton [enhed], nord [retning], Nitrogen / kvælstof [kemi], kendingsbogstav for Norge
n nit [enhed]
n., neutr. neutrum
n.br. nordlig bredde
n.f. nord for
Na natrium [kemi]
NASA National space Aeronautics and Space Agency
nat. naturvidenskabelig
NATO North Atlantic Treaty Organization
Nb Niobium [kemi]
NB, nb. notabene: bemærk, vel at mærke
Nd Neodym [kemi]
Ne Neon [kemi]
ned. nederst
nedenn. nedennævnte
nedenst. nedenstående
nederl. nederlandsk
ngo non-governmental
Ni nikkel [kemi]
NiCd Nikkel/Cadmium [kemi]
NiMH Nikkel/Metalhydrid [kemi]
nl. nemlig
nlp Neuro Lingvistisk Programmering
NM nordisk mesterskab
NN nomen nescio: jeg kender ikke navnet, No Name: Uden navn
no. norsk [sprog]
nord. nordisk
NOK, nkr. norsk(e) krone(r) [valuta]
nov. november
NPK Nitrogen-Phosphor-Kalium: kvælstof-fosfor-kalium (gødning)
nr. nummer
Ruskind Yesei Stærk Flerfarvet Gadea Sort Rem Kvinder Ankel Sandaler Med 41047 sort Nr. Nørre, nordlige
NSA National Security Agency
NT Ny Testamente
nto. netto
nuv. nuværende
NV nordvest [retning]
nordøst [retning]

O

O Oxygen, ilt
o., omkr. omkring
o.a. og andet, oversætterens anmærkning
o.fl. og flere
o.fl.st. og flere steder
o.g. over gården
o.h. over havoverfladen
o.lign. (o.l.) og lignende
o.m.a. og meget andet
o.s.fr. og så fremdeles
o/m omdrejninger pr. minut
obj. objekt
obl. obligatorisk
obs. observér
OCR Optical Character Recognition [data]
odont. odontologiae: tandlægevidenskab, fx cand.odont.
oecon. oeconomiae: økonomi, fx cand.oecon.
off. offentlig, offentliggjort, officiel
ofl., o.fl. og flere
oic Oh, I See: Jeg forstår
okt. oktantal, oktober
OL Olympiske Lege
OLE Object Linking and Embedding [data]
OM olympisk mesterskab
omg. 41047 Flerfarvet Sandaler Ruskind Gadea Sort sort Stærk Rem Ankel Yesei Kvinder Med omgang, omgående
omkr. omkring
omr. område
omtr. omtrent
on. onsdag
oop object oriented programming
op.cit. opus citatum, opere citato: (i) det anførte værk
opg. opgang, opgave
opl. oplag, oplysning, opløse, opløsning
opr. oprettet, oprindelig, oprindelse
org. organisation, organiseret, organisk
orig. original
osfr., o.s.fr. og så fremdeles
OSS ofte stillede spørgsmål, FAQ
osv., o.s.v. og så videre
otoh On The Other Hand: På den anden side [chat]
ovenn. ovennævnte
ovenst. ovenstående
overs. oversat, oversættelse, oversætter
ovf. ovenfor
oz. ounce [enhed]

P

P Peta- [enhed], Phosphor / forsfor [kemi]
p pond
p- parkerings-, produktiv-, præventiv-
P-pille Præventionspille
p., pag. pagina: side
p.a. pro anno, pr. år
p.b.v. på bestyrelsens vegne
Gadea Yesei 41047 Kvinder Ruskind sort Flerfarvet Sandaler Rem Stærk Sort Med Ankel p.c. pro copia: bekræftelse af afskrift
p.m. post meridiem: efter middag
p.m.v. på ministerens vegne
p.p. per procura: ifølge fuldmagt, praeter plura: med flere titler
p.p.s., PPS postpostscriptum (kommer efter p.s.)
p.s., PS postskriptum: efterskrift
p.v.a. på vegne af
p.v.c. pro vera copia: bekræftelse af afskrift
Pa pascal [enhed]
pal Phase Alternating Line
par. paragraf
partc., ptc. participium
pass. passiv
Pb Plumbum / bly [kemi]
pc personal computer: personlig computer
pcb polychlorinated biphenyl: polykloreret bifenyl
pct. procent
Pd Palladium [kemi]
pd. pund [enhed]
PDF, pdf portable document format
pens. pensioneret, pensionist
perf., pf. perfektum
pers. person, -personers, personlig
pft. på forhånd tak
pg. piger
pga., på gr. af på grund af
pgl. pågældende
pgl., påg. pågældende
pH. pondus hydrogenii, surhedsgrad [enhed]
ph.d. philosophiae doctor: akademisk grad mellem kandidat- og doktorgrad
pharm. pharmaciae, farmaci, fx cand.pharm.
phil. philosophiae, fx dr.phil
php personal homepage tools
pinx. pinxit: malet af
pk. pakke
pkt. punkt, punktum
pl., plur. pluralis
pluskv. pluskvamperfektum
PM promemoria
PMS præmenstruelt syndrom
png protable network graphics
Po Polonium
polit. politices: statsvidenskab, fx cand.polit.
polyt. polytechnices: ingeniørvidenskab, fx cand.polyt.
port., portug. portugisisk
41047 Gadea Ankel Sort Flerfarvet Ruskind Yesei Stærk Rem sort Med Sandaler Kvinder pos. positiv
pp. paginae: sider / siderne
ppl People: Mennesker
ppm part(s) per million: milliontedel(e)
ppm. parts per million: milliontedele
Pr Praseodym [kemi]
PR, pr public relation(s)
pr. per, præcis
pr., prc. præcis
prc. præcis. kan også skrives som pr.
priv. privat
prod. producer, produktion(s)-
prof. professionel, professor
pron. pronomen
præd. prædikativ
præf. præfiks
præp. præposition
præp.forb. præpositionsforbindelse
præs. præsens, præsident
præt. præteritumpt.
PS2 PlayStation 2 som er et spillekonsol
PS3 PlayStation 3 som er et spillekonsol
psych. psychologiae, psykologi, fx cand.psych.
pt. patient
p.t., pt. pro tempore: for tiden, lige nu
pvc polyvinyl chloride: polyvinylklorid
pæd. paedagogiae, fx cand.pæd., pædagogik, pædagogisk

Q

q.e.d. Qoud erat demonstrandum: hvilket var det der skulle bevises

R

R rekommanderet
R. regina: dronning, rex: konge, ridder (af Dannebrog)
r.i.p. rest in peace: Hvil i fred
rad. radikal
RAF Royal Air Force, Rote Armee Fraktion
RAM random access memory (hukommelse i computer)
Rb Rubidium [kemi]
RDS Radio Data System
red. redaktion, redaktør, redigeret (af)
ref. referat, reference, referent, refereret (af)
reg. register
regn. regning
rel. relativ, religion, religiøs
REM rapid eye movement (søvnfase)
rep. republik
repr. repræsentant, repræsentere
rest. resterende
rgb Red Green Blue
Rh Rhodium [kemi]
RICE behandlingsform: Rest Ice Compression Elevation
rk. række
RL real life (i det virkelige liv) i modsætning til eksempelvis
rm. rummeter
Rn Radon [kemi]
RNA RiboNucleic Acid: ribonukleinsyre
ROM read only memory (hukommelse i computer)
rotfl Rolling On The Floor, Laughing: Ruller leende rundt på gulvet [chat]
rotflmao Rolling On The Floor, Laughing My Ass Off: Ruller
RS-virus respiratorisk syncytialvirus
rtf Rich Text Format
rtfm Read The Fucking Manual: Læs nu brugsanvisningen.
Ru Ruthenium [kemi]
russ. russisk

S

S syd [retning], siemens [enhed], small: lille [størrelse], Svovl [kemi]
s, sek. sekund(er), sektion
s. side
s.br. sydlig bredde
s.d. se denne
s.e. & o. salvo errore et omissione: med forbehold for fejl og udeladelser
s.f. syd for
s.m.b.a. selskab med begrænset ansvar
s.u. svar udbedes
s.å. samme år
s/h sort-hvid
sa. samme
Sb Antimon [kemi]
sb., subst. substantiv
Sc Scandium [kemi]
sc., scil. scilicet: nemlig, underforstået
sc., sculps sculpsit: hugget/stukket af
scada Supervisory Control And Data Acquisition
SCART Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radio Recépteurs et Téleviseurs
scient. scientiarum, fx cand.scient.; kandidat i naturvidenskabelige fag
scient. pol. scientiarum politicarum, fx cand.scient.pol., kandidat i statsvidenskab
SCSI Small Computers Systems Interface
Sct., Skt. Sankt
SDK Software Development Kit
Se Selen
SEK, skr. Svensk(e) krone(r) [valuta]
sekr. sekretariat, sekretær
sem. semester
sen. senere, senior
sept. september
SFO skolefritidsordning
sg., sing. singularis
Si Silicium [kemi]
SI Système International d’Unités: Internationalt system for enheder
sign. signatur, signeret
sj. sjælden
skr. skriftlig
slutn. slutning
SM, S/M sadomasochisme
sml. sammenlign
smp. smeltepunkt
sms Short Message Service
sms. sammensætning
smst. sammesteds
smtp simple mail transfer protocol
Sn Tin [kemi]
soc. socialistisk
soc., soc.dem. socialdemokratisk
SOK Søværnets Operative Kommando
sort. sortering
SOS save our ship/souls, internationalt nødsignal
SOSU social- og sundhedsuddannelserne
sp. spalte, spansk
spec. specielt, specifikation
spm. spørgsmål
spr. sprog, sproglig
spsk. spiseskefuld
sql Ankel 41047 Ruskind sort Gadea Kvinder Yesei Sort Rem Flerfarvet Sandaler Med Stærk structured query language
Sr Strontium [kemi]
SS steamship: dampskib
ssl secure socket layer
SSP skole, socialforvaltning og politi (samarbejde)
st. stuen, stødt
stk. styk, stykke
str. størrelse
stud. studerende, studiosa (kvinde), studiosus (mand)
SU statens uddannelsesstøtte
subj. subjekt / emne
suff. suffiks
sup. superlativ
suppl. supplement
Sv sievert [enhed]
SV sydvest [retning]
sv. svensk
sædv. sædvanlig, sædvanligvis
sydøst [retning]
sø. søndag
såk. såkaldt

T

Trail gricua Alphabounce 000 Grpudg Kvinder Løbesko Til W Grå Carbon Ud Adidas 8t1FHF
T tesla [magnetisme], tera- [enhed]
t ton
t. tara: time
t.o.m. til og med
t.v., tv. til venstre
t/r tur/retur
tab. tabel
TAP teknisk og administrativt personale
tb tuberkulose
Tc Technetium [kemi]
TCP Transmission Control Protocol
tcp/ip transmission control protocol/internet protocol
td. tønde
tdl. tønde(r) land
tdr. tønder
tdw ton dead weight: ton dødvægt
Te Tellur [kemi]
techn. technices: ingeniørvidenskab, fx dr.techn.
tekn. teknisk
temp. temperatur
tf teknisk forberedelseseksamen
TH tekstet for hørehæmmede
th., t.h. til højre
theol. theologiae, fx cand.theol.
Ti Titanium [kemi]
ti. tirsdag
tidl. tidligere
tilf. tilfælde, tilfældig, tilføjet
tilh. tilhørende
till. tilladt, tillæg
tilsv. tilsvarende
tjg. tjenestegørende
tlf. telefon, telefonnummer
tlgr. telegram
TMC Traffic Message Channel
TNT trinitrotoluen, trotyl sprængstof
to. torsdag
tr. træffes
trp. transport
tsk. teske (5 ml, 20-24 knivspidser), teskefuld [enhed]
ttyl Talk To You Later: Vi snakkes ved [chat]
tv television
ty. tysk

U

U Uran [kemi]
u You: Du, dig [chat]
u. uden, under
u.p. uden for partierne, uden portefølje
u.st. uden stedsangivelse
u.å. uden årstal
uafh. uafhængig
ubf. ubestemt form
ubøj. ubøjelig
udb., udbet. udbetaling
udbet. udbetaling
udd. uddannelse
udg. udgave, udgiver, udgivet
uds. udsalg, udsolgt, udsendelse
ufo unidentified flying object: uidentificeret flyvende genstand
ug udmærket godt
ugtl. ugentligt
UHF Stærk Med Ankel Sort Yesei sort 41047 Sandaler Ruskind Gadea Kvinder Rem Flerfarvet ultra high frequency: ultrahøj frekvens [radio]
UHPLC Ultra High Pressure Liquid Chromatography
ulin. ulinjeret
ult. ultimo
UN United Nations: Forenede nationer / FN
undt. undtagen
univ. universitet
UPLC Ultra Performance Liquid Chromatography
URL uniform resource locator
USA United States of America: Amerikas Forenede Stater
USB Universal Serial Bus [data]
USD, $ Amerikanske dollar [valuta], USA-dollar(s)
USSR Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker
utf udvidet teknisk forberedelseseksamen
uv- ultraviolet, fx uv-stråling

V

V vest [retning], volt [enhed], Vanadium [kemi]
v. van, von (i navne), ved
v.f. vest for
v.lgd. vestlig længde
var. variabel, variant, varierede, varietet
vb., verb. verbum
vbsb. verbalsubstantiv
ved hj. af, vha. ved hjælp af
vedk. vedkommende
vedl. vedlagt
vedl. vedlagt, vedligeholde
vedr. vedrørende
vejl. vejledende
VGA Video Graphics Array
vh. venlig hilsen
vha. ved hjælp af
VHF very high frequency: meget høj frekvens [radio]
VIP very important person: meget betydningsfuld person, (medlem af) videnskabeligt personale
VM verdensmesterskab
vol. volumen
vs. versus
vsa. ved siden af
VUC voksenuddannelsescenter
vvs varme, ventilation, sanitet
vær. værelse

W

W Flerfarvet Kvinder Rem Sort Ankel Med Gadea Ruskind sort Sandaler Stærk Yesei 41047 Watt [enhed]
W3C World Wide Web Consortium
wan Wide Area Network [data]
wap wireless application protocol
Wb weber [enhed]
wb Welcome Back: Velkommen tilbage [chat]
wc water closet
wiki What I Know Is: Det jeg ved er ...
wml wireless markup language
wtf What/Who The Fuck: Hvad/hvem fanden er det? [chat]
WTO World Trade Organization
WWW, www world wide web
WYSIWYG What You See Is What You Get: Det du ser er det du får [data]

X

000 Til Beige Mænd Percen Alphabounce Løbesko Blatiz linned Ud Adidas wzTgqIxT
Xe Xenon [kemi]
XL 41047 Gadea Sort sort Kvinder Yesei Sandaler Ankel Stærk Med Flerfarvet Ruskind Rem extra large: ekstra stor [størrelse]
xml eXtensible Markup Language [data]
XS extra small, ekstra lille [størrelse]
xsl extensible stylesheet language
XXL extra extra large: ekstra ekstra stor [størrelse]

Y

Y Yttrium [kemi]
yd yard [enhed]
yds yards [enhed]
ymmv Your Milage May Vary: Smag og behag [chat]

Z

Zn zink [kemi]
zool. zoologi, zoologisk
Zr Zirconium [kemi]

Ø

Ø økologisk, øst [retning]
ø.f. øst for
ø.lgd. østlig længde
ØMU Den Økonomiske og Monetære Union
øv. øverst
øvr. øvrige, øvrigt, øvrig

Å

Å ångstrøm [enhed]
årg. årgang
årh., aarh. århundrede
årl. årlig
årst. årstal, årstallet

0-9

3D, 3d, 3-d tredimensionalt

Se også

Krydsogtværsordbog med guide
Søg med med indtastningsguide i en af de mest omfattende databaser med danske ord.
Edleman Guld Gigi Glans Womens Flipflops Sam nznUW
Find underholdende danske anagrammer.
Hvilke ord kan man danne af ... ?
Find ord man kan danne ud fra opslagsordet. Få hjælp til Scrabble, Wordfeud, anagrammer mv.
Rund Hæle Hæle Kile Sort Aften Kvinder Støvler Eu44 Heisimei Mænd Peep Pumper Natklub Kort Fest Unisex Toe eu44 Super Tå Rød 5Fq0UW
Søg efter ord med lydlig lighed mellem sidste betonede vokaler. Find stavelsesrim.
Skechers23122 Trækul Kejserinde Sort Kejserinde Kvinde Sort Skechers23122 Trækul Kvinde Skechers23122 Hwgq4
Søg efter ord med lydlig overensstenmmelse mellem stavelsers begyndelsesbogstaver. Find bogstavrim.

Kontakt

Tilbagemeldinger værdsættes højtSkriv venligst på engelsk, dansk, norsk eller svensk
Relaterede etiketter


© ebn.dk Oversigter