เคยสงสัยไหมว่า ? การเป็นนักสืบ ต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง

เคยสงสัยไหมว่า ? การเป็นนักสืบ ต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง

การเป็นนักสืบ ต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง ??

อาชีพนักสืบ ได้รับความนิยม เป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน โดยบทบาท ของ การเป็นนักสืบ

มีหน้าที่ ในการสอดส่อง สอดแนม เก็บข้อมูล ไขคดีปริศนาต่าง ๆ คนที่ทำ อาชีพนักสืบ

ต้องมีไหวพริบ ที่สูงมาก และปฏิบัติหน้าที่ อย่างไม่เป็นที่ผิดสังเกต เพื่อให้คนร้าย หรือ

บุคคลที่ต้องสงสัย ในคดีนั้น ๆ คาดการณ์ได้

ส่วนมาก ผู้ที่จ้างวานนักสืบ มักจะให้ สืบคดีความ หรือ เรื่องที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้,

คดีที่หาผู้ต้องสงสัย เพื่อหมายจับกุม หรือแม้กระทั่ง การขอให้ ตรวจสอบข้อมูล เพื่อ

ค้นหาข้อเท็จจริง เป็นต้น

การทำงานของนักสืบ ถ้าจะแบ่ง ประเภทงาน ให้เข้าใจง่าย ๆ จะแบ่ง ได้เป็น 2 ประเภท

คือ งานสืบ ด้านข้อมูล  และงาน ภาคสนาม

งานสืบ ด้านข้อมูล คือ งานสืบ ค้นหาข้อมูล ทุกอย่าง เกี่ยวกับ บุคคล ที่ต้องการ ให้สืบ

เช่น ข้อมูลประวัติส่วนตัว, ครอบครัว, ทรัพย์สิน, สถานะทางการเงิน หรือข้อมูลเชิงลึก

นอกเหนือ จากที่กล่าวมา ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่ กับทางลูกค้า ว่าต้องการ อยากจะทราบ อะไร

งานสืบ ภาคสนาม หรือ งานสืบ พฤติกรรม คือ งานที่ ต้องลง พื้นที่ เพื่อเก็บ ข้อมูล เป็น

หลักฐาน เพื่อมอบ ให้กับ ทางลูกค้า เช่น การถ่ายภาพ คลิปวิดีโอ ของบุคคล ที่ให้สืบ

งานที่ต้อง เฝ้าติดตาม ดูเป้าหมาย ตลอดเวลา ว่าในแต่ละวัน เค้าไปทำอะไร, ไปที่ไหน,

ติดต่อกับใครบ้าง เป็นต้น ตรงนี้ ก็ขึ้นอยู่ กับงาน ว่าทาง ผู้ว่าจ้าง ต้องการ ให้ติดตาม

เป้าหมาย เพื่ออยากทราบ อะไร

 

การทำงานของนักสืบ ถ้าจัดอันดับ จากประสบการณ์ ที่ทาง ลูกค้า ติดต่อ เข้ามา เพื่อ

ต้องการ ให้ทำงานให้ อันดับแรก ก็เรื่อง ชู้สาว ของสามี ภรรยา หรือคน ในครอบครัว

รองลงมา ก็เป็น เรื่อง สืบงาน ด้านธุรกิจ เช่น หาแหล่งผลิต ที่มา ของสินค้า ว่าผลิต

หรือรับ สินค้า มาจาก ที่ไหน หรือ ถูกส่ง ไปที่ไหน หรือ สืบหา ที่มา ของสินค้าปลอมแปลง

หรือ เป็นงาน สืบหา หลักฐาน การทุจริต ของผู้ ร่วมลงทุน ทางธุรกิจ ที่ลงทุน ร่วมกัน

รวมทั้ง การสืบหา หลักฐานของคนใน องค์กร ที่เข้าข่าย การกระทำ ความผิด เกี่ยวกับ

การยักยอก ทรัพย์ หรือลักทรัพย์

นอกเหนือ จากนี้ ก็เป็น งานสืบ ทั่วไป สืบหา คนหาย , รถหาย , สืบพฤติกรรม บุตร

หลาน หรือ คนใกล้ชิด ฯลฯ

งานสืบ ด้านข้อมูล และงานสืบ พฤติกรรม ในบางครั้ง ก็ต้อง ทำงาน ควบคู่กัน ขึ้นอยู่

กับว่า ข้อมูล เบื้องต้น ของเป้าหมาย ที่ทาง ลูกค้า แจ้งให้ทราบ ว่ามีมาก น้อยเพียงใด

เพราะว่า ยิ่งมี ข้อมูล ของตัว เป้าหมาย มากเท่าไหร่ การทำงาน ก็จะ ง่ายขึ้น โอกาส

หรือ ความสำเร็จ ของงาน ก็จะมี มากขึ้น เช่นกัน

เพราะใน การทำงาน ของนักสืบ ก่อนที่จะ ลงพื้นที่ เพื่อปฏิบัติงาน เราจำเป็น ที่จะต้อง

มีข้อมูล ของบุคคล ที่ต้องการ ให้สืบ ให้มาก ที่สุด เท่าที่ จะหาได้

ก็เพื่อที่ จะได้ สะดวกมากขึ้น ในการ ทำงาน อย่างน้อย ก็เพื่อ ให้ทาง ลูกค้า ได้มั่นใจ

ว่าค่าใช้จ่าย ที่ต้องจ่าย ให้กับ ทางนักสืบ นั้น ผลที่ได้รับ มันคุ้มค่า กับเงิน ที่ทางคุณ

มอบความ ไว้วางใจ ให้ทางเรา ปฏิบัติงาน ให้กับคุณ

นอกจากนี้ อาชีพนักสืบ ยังสามารถ รับงาน เกี่ยวกับ การตรวจสอบ สถานะทาง
ทะเบียนราษฎร์ ของบุคคล บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส เป็นผู้ช่วย ทวงหนี้ ก็สามารถ
ทำได้ เพราะนักสืบ ต้องสืบข้อมูล การติดต่อ ของคนในครอบครัว ที่เป็นหนี้ เพื่อช่วยผู้
จ้างวานทวงหนี้ได้ หรือสามารถ รับงาน ด้านเอกสารทางกฎหมาย สัญญาทางแพ่ง
นิติกรรมต่าง ๆ ก็ได้
โดยท่ายสามารถ จ้างนักสืบเอกชน ได้ที่ thailand private investigator